Kontakt

7Mar - by Desta Admin - 0 - In

Doradztwo w ramach projektu ProRecognition jest bezpłatne.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)

ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa

Magdalena Zaręba
Manager/Doradca ProRecognition

Olga Teodorek
Doradca ProRecognition

Tel: +48 (22) 53 10 502,  +48 (22) 53 10 515,  Kom +48 572 703 061

info@prorecognition.plW przypadku zapytań udzielamy bezpłatnych konsultacji.

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Miodowej 14, 00-246 Warszawa („Administrator”).
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu doradztwa w zakresie uznania kwalifikacji zawodowych w Niemczech na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, świadczące usługi księgowe, podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności Niemieckie Zrzeszenie Izb Przemysłowo-Handlowych  (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż rok od zakończenia projektu ProRecognition.
  6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz zgłoszenia sprzeciwu.
  7. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości świadczenia usługi na Pani/Pana rzecz przez administratora.