Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

18Mar - by Desta Admin - 0 - In

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami, dalej określana jako  „Ustawa”)  w celach statystycznych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do żądania ich poprawiania. Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazywanie moich zanonimizowanych danych osobowych instytucjom niemieckim w celach statystycznych oraz w celu konsultowania mojego casusu, w szczególności Federalnemu Ministerstwu Edukacji i Badań Naukowych (Bundesministerium für Bildung und Forschung).

Niniejszym przekazuję Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 23. ust. 1 pkt. 3  Ustawy dobrowolnie i z własnej inicjatywy moje dane osobowe. Uprzejmie proszę o nawiązanie kontaktu ze mną w związku z zamiarem skorzystania z Państwa usług.