Życie i praca w Niemczech

7Mar - by Desta Admin - 0 - In

Aby odnaleźć się w Niemczech w życiu codziennym potrzeba wiedzy na temat funkcjonowania różnych sfer życia jak np. system opieki medycznej, poszukiwanie mieszkania, uznanie prawa jazdy, zapisanie dziecka do szkoły i dużo więcej. Przydatne informacje m. in. na te tematy znajdą Państwo na stronie internetowej Ambasady Niemiec w Warszawie: https://polen.diplo.de/pl-pl/02-themen/02-1-willkommen

Polecamy również:

Bezpłatna poradnia w ramach projektu „Faire Mobilität” dla pracowników ze środkowo- i wschodnioeuropejskich państw UE, którzy mają problemy z wyegzekwowaniem stosownych płac i uczciwych warunków pracy na niemieckim rynku. Doradcy pomagają i bezpłatnie doradzają m.in. po polsku w kwestiach dotyczących praw socjalnych i prawa pracy w Niemczech.

Kontakty do poradni: https://www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen/++co++f1f3d66c-f53a-11e1-a980-00188b4dc422

Broszurka po polsku „Wiedza chroni! Co trzeba wiedzieć przed podjęciem pracy w Niemczech.” Wiedza-chroni

Po polsku porady związane z niemieckim prawem pracy, prawem socjalnym i pobytowym: BeMA_Flyer_po polsku

Publikacja Komisji Europejskiej: Twoja pierwsza praca z EURES-em.  Ukierunkowany program wspierania mobilności. Przewodnik dla osób poszukujących pracy i pracodawców.