ProRecognition

7Mar - by Desta Admin - 0 - In
830x480
©AHK Polska

ProRecognition to doradztwo dla osób zainteresowanych uznaniem kwalifikacji zawodowych w Niemczech.

Projekt ProRecognition dotyczy przede wszystkim uznania kwalifikacji zawodowych zdobytych podczas nauki w szkołach zawodowych, technikach i szkołach wyższych. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać informacje na ten temat zapraszamy do kontaktu. Możemy umówić się na indywidualne spotkanie, skontaktować telefonicznie lub mailowo.

• Wyjaśniamy procedurę oceny dyplomu i uznania kwalifikacji
• Pomagamy znaleźć instytucję właściwą dla rozpatrzenia konkretnej sprawy
• Informujemy jakie dokumenty i w jakiej formie należy skompletować

Nasze usługi świadczymy bezkosztowo.
Projekt ProRecognition realizowany jest we współpracy z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badan Naukowych (BMBF)